Почео јавни увид у Просторни план РС од 2021.-2035. који ће трајати месец дна

DSC08278
Facebook

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину. Процедура јавног увида се спроводи у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Јавни увид ће бити одржан у трајању од 30 дана, у периоду од 5. априла до 5. маја 2021. године, у седиштима свих управних округа, односно у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији.

Увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину можете извршити на сајту општине Кучево www.kucevo.rs, односно на следећем линку: http://www.kucevo.rs/a/javni-uvid-1422.php.

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду Општинске управе општине Кучево обезбедиће пружање стручне помоћи при тумачењу изложених материјала заинтересованим лицима сваког радног дана у току трајања јавног увида, уз строго поштовање мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

 484 total views,  2 views today