Расписан ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана за 2021. годину

IMG_0446
Facebook

 

Председник општине Кучево др Иван Рајичић расписао је ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана за 2021. годину  који траје од 29. марта до 16. априла.

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења грађана са програмима од јавног интереса у следећим областима: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштита избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицања образовања, науке и културе, заштите животне средине, пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, неговања историјских тековина, развоја културно-уметничког стваралаштва, активности пензионерских организација, хуманитарних и осталих програма у којима организације и удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.

Приоритет за доделу средстава имаће удружења и организације која:

  • Располажу одговарајућим капацитетима за реализацију програма
  • Имају већи број чланова удружења
  • Своје програме радa усмеравају ка већем броју корисника
  • Могу да обезбеде резултате у односу на предложене трошкове
  • Имају успешност у реализацији програма
  • Раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћ лицима у специфичним животним ситуацијама.
  • Своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

Удружења грађана подносе пријаву на посебном обрасцу – пријави која се може преузети у просторијама Општинске управе Кучево, као и на званичкој интернет презентацији www.kucevo.rs.

 

 

 1,274 total views,  2 views today