8. седница Скупштине општине заказана за среду 31. марта

DSCN1095
Facebook

„Први међу једнакима“ локлалног парламента, Бранко М. Кецман, заказао је 8. седницу  Скупштине општине за среду, 31. марта. Заседње ће се одржати у Великој сали Центра за културу „Драган Кецман“ са почетком у 12:00 часова. На дневном реду ће се наћи укупно 32. тачке :

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности непосредном погодбом КП бр.1333/4 КО Кучево
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о правима грађана из области социјалне заштите на територији општине Кучево
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Кучево за 2021.годину.
 4. Разматрање и одлучивање о предлогу Програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота на територији општине Кучево за 2021.годину.
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању изради плана детаљне регулације „Дубочка пећина“ у насељеном месту Дубока.
 6. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације „Кучево“
 7. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације „Кучево“.
 8. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за културу „Драган Кецман“ Кучево.
 9. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању директора Центра за културу „Драган Кецман“ Кучево.
 10. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о изменама и допунама одлуке о организацији Општинске управе општине Кучево.
 11. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о раду Општинске управе општине Кучево за 2020.
 12. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о раду Општинског већа општине Кучево за 2020.годину
 13. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за IV квартал 2020. године, Јавног комуналног предузећа „Кучево“ Кучево
 14. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о раду ЈКП Кучево за 2020.
 15. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском извештају Дома здравља за 2020.годину.
 16. Разматрање и одлучивање о предлогу Плана и програма стручног рада и стручног развоја Дома здравља Кучево за 2021.годину.
 17. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2020.годину Центра за културу „Драган Кецман“.
 18. Разматрање и усвајање програма рада Центра за културу „Драган Кецман“ Кучево за 2021.годину.
 19. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о раду и годишњем финансијском извештају Центра за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије „Кучево“ за 2020.год
 20. Разматрање и усвајање Програма рада Центра за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије „Кучево“ за 2021. са Финансијским планом за 2021.годину.
 21. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на измене и допуне  Статута Туристичке организације Кучево.
 22. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о раду  и финансијском извештају Турсистичке организације Кучево за 2020.годину.

23. Разматрање и усвајање Плана рада и плана промотивних активности Туристичке организације Кучево за 2021.годину.

 1. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на измене и допуне Статута Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево.
 2. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о раду Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево за 2020.годину.
 3. Разматрање и усвајање Програма рада са финансијским планом Библиотеке „Никола Симикић Максим“ Кучево за 2021.годину.
 4. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о раду Штаба за вандредне ситуације општине Кучево за 2020.год
 5. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Штаба за вандредне ситуације општине Кучево за 2021.год
 6. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора ЕТМШ Кучево

30. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора ЕТМШ Кучево.

31. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Слободан Јовић“ Волуја

32. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Слободан Јовић“ Волуја.

 

 870 total views,  2 views today