Позив представницима НВО да узму учешћа у изради докумената на основу којих би се финансирали програми Удружења грађана

Zgrada Opstine Kucevo
Facebook

Локална самоуправа је упутила позив свим представницима НВО и Удружења грађана да узму учешћа у консултацијама око израде новог Правилника за одређивање Програма који би се финансирали. Преносимо позив у целини :

ОПШТИНА КУЧЕВО СЕ НАЛАЗИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ  ИЗМЕНА И ДОПУНА

                                                                            П Р А В И Л Н И КА

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ/СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ТРАНСПАРЕНТНОСТ,УКЉУЧИВАЊЕ ЈАВНОСТИ И АНИМИРАЊЕ ИСТЕ ДА УЗМЕ УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА  ЈЕДАН ЈЕ ОД ПРИОРИТЕТА У РАДУ ОПШТИНЕ  КУЧЕВО, СТОГА,ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

                                         

                                                                                     ПОЗИВАЈУ

 

ПРЕДСТАВНИКЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ДА УЗМУ УЧЕШЋЕ У КОНСУЛТАЦИЈАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВНИЛНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО,ДАЈУ СВОЈЕ ПРЕДЛОГЕ И СУГЕСТИЈЕ КАКО БИ СЕ ПОБОЉШАО НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ, КОНТРОЛЕ И  УТРОШКА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА ПРОГРАМЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

КОНСУЛТАЦИЈЕ ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПРЕДСТАВНИКА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДРЖАЋЕ СЕ 23.02.2021.године СА ПОЧЕТКОМ У 11часова у ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЧЕВО-СКУПШТИНСКА САЛА.

Молимо за строго поштовање епидемиолошких мера при доласку и током консултација.

 

 

 718 total views,  4 views today