Одржана седница Општинског већа

DSCN1066
Facebook

У свечаној сали Скупштине општине, уз примену свих епидемиолошких мера, чланови Општинског већа расправљали су о 30 тачака дневног реда. Између осталог, дали су сагласност на  захтев Општинске управе за уплату трошкова прикључења објекта ради раздвајања јавне уличне расвете у насељу Дубока и Шевица, прихватили предлог измене плана за одржавање путева по месним заједницама, сагласили се да се ЈКП Кучево уступе купљени трактори, разматрали  о захтеву Кузмановић Светлане из Раброва за отварање галерије „Жанка Стокић“ у Раброву, усвојили предлог начелника ОУ Кучево за отуђење моторних возила у власништву општине Кучево,одлучивали о захтеву Влашке странке „Мост“ Петровац на Млави за доделу пословне просторије, прихватили извештај Црвеног крста Кучево о раду за 2020. годину, плану рада за 2021. годину и извештај о утрошку средстава из буџета у 2020. години. На дневном реду био је и      предлог Центра за социјално   за измену и допуну Одлуке о правима грађана из области социјалне заштите на територији општине Кучево , као и обавештење истог Центра у вези извештаја Државне ревизорске институције.                                                                                                Именована је и Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кучевоза, као и Комисија за давање мишљења на Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кучево. Дато је и одобрење компанији     „GANGYUAN CO“ д.о.о. Смедерево за употребу грба општине Кучево. Прихваћен је Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике Комисије за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево за 2020. годину. Дата је сагласност и на финансијске планове месних заједница за прошлу и ову годину, прихваћен Извештај о реализацији  плана и програма за 2020. године Комисије за спровођење и реализацију програма заштите животне средине као и  записник Комисије за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Кучево у згради бивше „Задруге“.Разматран је и  захтев Спортског савеза општине Кучево за доделу пословних просторија ПД „Штубеј“ и усвојен предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Кучево за 2020. годину. Више тачака односиле су се на различите захтеве и молбе појединих грађана.

.

 

 1,112 total views,  6 views today