Од Нове године нова процедура при запошљавању у јавном сектору

img_120504
Facebook

 Након што је шест година на снази била забрана запошљавања у јавном сектору   Измене и допуна закона о буџетском систему, које се налази у скупштинској процедури, предвиђају да  ће корисницима јавних средстава у наредне три године бити дозвољено да без посебних дозвола и сагласности Владе Србије приме нове људе у радни однос у својству приправника.

Међутим, државна предузећа и установе моћи ће за стално да приме нове запослене у ограниченом броју, а који не сме бити већи од 70 одсто од укупног броја оних чији је радни однос у том предузећу или установи престао у претходној години.

О пријему новозапослених изнад тог процента одлучиваће Влада Србије, уз претходно мишљење Министарства финансија.

Укупан број запослених на одређено време не може бити већи од 10 одсто укупног броја запослених на неодређено време, осим уз сагласност Владе Србије.

Такође, у закону се наводи и да ће запошљавање бити могуће уколико државно предузеће или установа има обезбеђена средства за плате, односно зараде, са припадајућим порезом и доприносима за новозапослене, као и под условима и у складу са процедурама предвиденим посебним прописима.

Та ограничења се не односе на судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, наставно особље високошколске установе и научно и истраживачко особље научноистраживачке организације акредитоване у складу са законом.

Такође, не односе се ни на постављена и именована лица у државним органима и органима јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и на директоре јавних предузећа, друштава капитала, установа и јавних агенција чији су оснивачи Република или јединице територијалне аутономије, односно локалне самоуправе.

Ограничења се не односе ни на особе са инвалидитетом у складу са прописима који уређују област професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом.

 Извор: Танјуг,ТопПрес

Loading