После дужег времена – суфицит у буџету од 6 милиона динара !

DSCN0800
Facebook

Општинска „ влада“, уз примењивање свих предвиђених еопидемиолошких мера, одржала је 11. седницу у овом сазиву. Оно по чему ће остати запамћена је да је локална самоуправа, после дужег времена у суфициту од 6 милиона динара – како се то може видети из периодичног извештаја о извршењу  буџета за период јануар – септембар 2020. год., који ће бити упућен Скупштини општине на усвајање.Чланови Већа су усвојили иницијативу члана ОВ за туризам Милоша Петровића за доношењем одлуке о набављању и постављању мањих привремених монтажних објеката – кућица, усвојили  Нацрт програма локалног економског развоја општине Кучево за 2021. год који предвиђа субвенције за привреду од 20 милиона  и предлог Одлуке о измени и допуни просторног плана ЈЛС Кучево. Разматрана је и  иницијатива за покретања судских поступака ради намирења потраживања по основу пољопривредних кредита и поступака принудног намирења правоснажних пресуда, прихваћен захтев  ЈКП Кучево за набавку машина и опреме за чишћење и одржавање путева у зимском периоду као и  МЗ Волуја за хитно санирање постојећег моста у засеоку Кључ – Бродица. На дневном реду је било и више захтева и молби појединих грађана а донета је и Одлука да се у   Организациони одбор „Хомољских мотива“ Кучево именује Верољуб Петровић и формира Комисија за спорт у саставу : Саша Булуић, Саша Милетић, Александар Илић и Војкан Матић.

 

Loading