Општинско веће предложило Скупштини општине ребаланс овогодишњег буџета

IMG_0193
Facebook

Општинска „Влада“ донела је данас  одлуку да локалном парламенту упути предлог за усвајање другог овогодишњег ребаланса буџета, као и да се ЈП „Србијашуме“ Београд ШГ „Северни Кучај“ Кучево да сагласност за реконструкцију појединих путева. У даљем току раду чланови Већа су усвојили  и Правилник о личном пратиоцу детета и ученика.Више тачака односило се на захтеве појединих грађана по различитим основама, Савез за школски спорт општине Кучево и „Body line“ упутили су захтеве  за промену финансијског плана, донета је и  Одлука у вези  исплате накнадне противградним стрелцима на годишњем нивоу, формиран Организациони одбора за предстојећи сајам етно-хране и разматран       захтев Јавног комуналног предузећа Кучево у вези одобрења плаћања радова на главном пројекту Потисног вода.

Loading