У ОШ „Милутин Миланковић“ уРаброву реализован пројекат „Имамо права на живот без насиља“

1600441204239
Facebook

У организацији Удружења грађана „Свет речи“ из Велике Плане и  „Креативна педагогија“ из Пожаревца у ОШ „Милутин Миланковић“ у Раброву реализован  је пројекат „Имамо права на живот без насиља „.
Циљ пројекта је информисање, едуковање и подизање свести ученика о насиљу и праву на живот без насиља, њихово оспособљавање и мотивисање за преузимање активне улоге у стварању промена у својој околини кроз формирање вршњачких тимова за медијацију и рад са младима за примену модела медијације у ненасилном ресавању сукоба. Пројекат доприноси превазилажењу предрасуда и овладавању методама медијације – успешног решавања конфликата и оснаживању младих и подстиче демократски ангажман младих из сеоских средина у локалној заједници у циљу остваривања јавног интереса – смањивања насиља.
Водитељи обуке су Зивкица Ђорђевић, педагог и Јелена Златкова, професор српског језика и књижевности.
У пројекту су учествовали ученици седмог и осмог разреда из Раброва и Клења који су уједно и чланови Ученичког парламента наше школе.

 2,936 total views,  2 views today