Веће предложило измену Статута и први „ребаланс“ овогодишњег буџета

Facebook

 

Чланови Општинског већа састали су се други пут у току  ове године ( укупно 21-и од свог конституисања),  на седници чији је се  дневни ред  састојао од близу 50. тачака и која је трајала скоро пуних 6 часова. Највише пажње заокупиле су тачке  које су се односиле на предлоге Скупштини општине за  измене Статута  и  „ребаланс“ општинског буџета за 2017. Чланови већа су, између осталог  расправљали и о измени унутрашње организације Општинске управе и усвајању нове систематизације радних места за исту, сет тачака се односио на различите области социјалне помоћи угроженим грађанима, донета је одлука о местима на којима не би требало дозволити јавна окупљања, усвојена је измена одлуке о начину организовања промета робе на пијацама и вашарима, предлог Програма постављања привремених монтажних објеката на површинама јавне намене у насељеним местима Кучево, Волуја, Нересница и Раброво , расправљано је и о Статутима ЈКП Кучево и Јавног предузећа за одржавање путева и јавне расвете општине Кучево, дата је  сагласност на План насипања општинским путева каменим агрегатом-ризлом за 2017. годину Јавног предузећа за одржавање путева и јавне расвете.

Веће је усвојило и нове Правилнике о спорту, о категоризацији спортских клубова, измену Правилника о условима коришћења службених и службених мобилних телефона, о изменама и допунама коришћења службених аутомобила,  измене и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Предшколској установи „Лане“ Кучево, усвојен је и Правилник Смотре народног стваралаштва „Хомољски мотиви“ као и Извештај о раду Канцеларије за Лер. Остале тачке односиле су се на различите захтеве, приговоре и иницијативе појединих Месних заједница, јавних установа, привредних субјеката и грађана.

Аутор БМК

ФОТО БМК

Loading