Општинска изборна комисија донела Решење о додели мандата одборницима за нови сазив Скупштине општине Кучево

94195386_986242555106902_5846428733082173440_o
Share on facebook
Facebook 0

На својој вечерашњој седници Општинска изборна комисија донела је Решење о додели мандата одборницима за нови сазив Скупштине општине Кучево. Тако ће у клупама  новог локалног парламента у наредне четири године седети :

   I    Изборна листа – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

 

Ред. бр. Име и презиме Година рођења Занимање Пребивалиште
1 2 3 4 5
1. Иван Рајичић 1987. Доктор опште медицине Кучево
2. Владимир Стојановић 1975. Економиста – струковни менаџер Кучево
3. Невена Јовановић Траиловић 1989. Дипломирани правник – мастер Церемошња
4. Новица Јаношевић 1978. Струковни менаџер Каона
5. Виолета Велимировић 1986. Наставник енглеског језика Кучево
6. Зоран Милекић 1955. Грађевински техничар Кучево
7. Бобан Грујић 1965. Учитељ Волуја
8. Светлана Кузмановић 1967. Текстилни техничар Раброво
9. Миља Марановић 1961. Трговац Нересница
10. Мирко Ђорђевић 1951. Доктор ветеринарске медицине Кучево
11. Ненад Микић 1979. Шумарски техничар Кучево
12. Бобан Радуловић 1976. Струковни менаџер Мустапић
13. Бојан Тадић 1968. Трговац Раброво
14. Нешица Пауновић 1984. Предметни наставник Раденка
15. Марина Матић 1990. Наставник енглеског језика Велика Бресница
16. Љубиша Љубомировић 1965. Радник Нересница
17. Бранко Кецман 1960. Економиста за туризам Кучево
18. Небојша Митровић 1962. Административни радник Мишљеновац
19. Тања Димић 1981. Кувар Турија
20. Соња Стојановић 1971. Рударски техничар Волуја
21. Иван Лезић 1987. Поштар Дубока
22. Дејан Јовић 1974. Механичар Мала Бресница
.23. Славољуб Јенић 1964. Руковалац грађевинских машина Церемошња
24. Кристина Добрицић 1989. Наставник Шевица
25. Наташа Брсановић 1988. Струковни економиста за финансије и банкарство Кучево
26. Љубиша Грујић 1954. Предузетник Кучево
27. Славиша Љубомировић 1974. Радник Буковска Река
28. Сунчица Ђорђевић 1984. Трговац Кучајна
29. Виолета Матић 1974. Економиста у области менаџмента Нересница
30. Славиша Томић 1969. Пољопривредник Ракова Бара
31. Дамир Кржановић 1979.  Инжењер информатике Нересница
32. Живанка Петровић 1973. Трговац Дубока
33. Милица Михајловић 1992. Грађевински техничар за високоградњу Мишљеновац
34. Љиљана Живановић 1987. Техничар ПТТ саобраћаја Кучево
35. Веља Петровић 1958. Возач Вуковић

 

 

  II   Изборна листаИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“

 

Ред. бр. Име и презиме Година рођења Занимање Пребивалиште
1 2 3 4 5
1. Сања Вукојевић 1960. Дипломирани психолог Кучево
2. Живорад Пантић 1951. Пензионер Мустапић
3. Драгомир Фируловић 1959. Мех.за одржавање маш. алатки Нересница
4. Жаклина Ђорђевић 1965. Геометар Кучево
5. Зоран Адамовић 1971. ТТ техничар Турија

 

       

            III  Изборна листа – ЗАЈЕДНО ЗА ПРОМЕНЕ КОАЛИЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ВЛАШКА НАРОДНА СТРАНКА

 

Ред. бр. Име и презиме Година рођења Занимање Пребивалиште
1 2 3 4 5
1. Кристина Јовановић 1998. Студент Каона
2. Мирослав Миливојевић 1972. Медицински техничар Буковска

 

 

 IV   Изборна листа – ВЛАШКА СТРАНКА МОСТ

 

Ред. бр. Име и презиме Година рођења Занимање Пребивалиште
1 2 3 4 5
1. Снежана Гржобић-Павловић 1963. Дипломирани економиста – мастер Мишљеновац

 

 

                                                                 О б р а з л о ж е њ е

            Поступајући на основу одредаба члана 43. Закона о локалним изборима којим је прописано:: „Изборна комисија јединице локалне самоуправе ће најкасније у року од 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора све добијене мандате са изборне листе доделити кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од првог кандиата са листе“, Изборна комисија ЈЛС – општине Кучево је на седници одржаној 02. јула 2020. године донела решење о додели мандата одборницима Скупштине општине Кучево који су мандате освојили на изборима одржаним 21. јуна 2020. године.

Од укупно 43 мандата, 35 мандата припало је изборној листи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, 5 мандата изборној листи ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, 2 мандата изборној листи ЗАЈЕДНО ЗА ПРОМЕНЕ ВЛАШКА НАРОДНА СТРАНКА – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА и 1 мандат изборној листи ВЛАШКА СТРАНКА МОСТ.

Имајући у виду напред наведено као и чињеницу да су испуњени сви услови за доделу мантада одброника у СО Кучево, као и одредбе члана 45. Закона о локалним изборима којим је прописано да „Изборна комисија издаје одборнику уверење да је изабран“, Изборна комисија ЈЛС – општине Кучево, као надлежни орган за постуање, у складу са чланом 43. и 45. Закона о локалним изборима, донела је одлуку као у диспозитиву решења.

 

Председница  СО из прошлог мандата ( Мица Лукић Раденковић), по закону, конститутивну седницу треба сазвати у наредних пет дана.

 

 3,304 total views,  44 views today

Slider