Замена дозвола за управљање чамцима најкасније до 31. децембра 2019. године

Gliseri-beograd-mondo-goran-sivacki-29
Facebook 0

ЗАКОНОМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА НА
УНУТРАШЊИМ ВОДАМА („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018), чланом 61. у ставу 2.
прописан је крајњи рок ( 31. децембар 2019) у ком се обрасци дозвола за управљача и руковаоца
чамца, издатих по раније важећим прописима, морају заменити обрасцима
прописаним Правилником („Сл. гласник РС“, бр. 86/2014 и 57/2015).То практично значи да уколико дозволу не замените до Нове године, мораћете поново да полажете испит, а дозволу за море нећете добити!

Обрасци дозвола за управљача и руковаоца чамца, односно морнара на
пловећем постројењу које су издате у складу са Правилником о програму и
начину полагања стручног испита за стицање звања управљача и руковаоца
чамца („Службени гласник РС”, број 18/97) и Правилником о начину стицања
стручне оспособљености и о програму стручних испита посаде одређених
пловних објеката („Службени гласник СРС”, број 19/78), замениће се за
одговарајуће обрасце дозвола за управљача чамцем које се издају у складу
са Правилником о условима које морају да испуњавају лица за управљање
чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања
стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања
дозволе за управљање („Службени гласник РС”, бр. 86/14 и 57/15), најкасније до
31. децембра 2019. године.

фото Мондо портал

 4,810 total views,  2 views today

Slider