У току је јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету Општине Кучево за 2020. годину

50461306_2094664100579893_3015236383762546688_n
Share on facebook
Facebook 0

Између Општине Кучево и Сталне конференције градова и општина  потписан је Меморандум о сарадњи у реализацији Пакета подршке Владе Швајцарске за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу,у оквиру програма “Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доборг управљања и социјалне укључености-Swiss PRO, који спроводи СКГО, а имплементира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге. (UNOPS).

Пакет подршке за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу има за циљ да пружи подршку локалним самоуправама да своје поступање ускладе са релевантним стратешким и законодавним оквиром који се односи на процес укључивања грађана у послове локалне самоураве , као и транспарентност у обављању послова локалне самоуправе.

Измене и допуне Закона о локалној самоуправи предвиђају обавезу јавне расправе приликом , између осталог, и припреме буџета (у делу планирања инвестиција).

Јавна расправа представља скуп различитих акитвности, предузетих у унапред дефинисаном оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана у поступку припреме одређеног акта :

 

* Јавна расправа на Нацрт Одлуке о буџету Општине Кучево  за 2020. годину спроводи  се  у периоду 30.10.2019. године -28.11.2019. године

* У периоду 30.10.2019. године -20.11.2019. године на сајту општине објавити:

-Позив за учешће у јавној расправи

-нацрт Одлуке о буџету општине Кучево за 2020. годину

-Водич за грађане кроз наведени Нацрт

-Извештај о прикупљеним идејама грађана за финансирање (упитник).

* У периоду од 21.11-28.11.2019. године организовати у Скупштинској сали јавну расправу отворену за јавност.

*   Након спроведене јавне расправе објавити на сајту општине

 

 

 

 

 

 3,848 total views,  15 views today

Slider