У петак Јавна презентација Елабората о изменама Плана детаљне регулације „Индустријске зоне“ у Кучеву

DSC02117
Facebook

Јавна презентација Елабората за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву одржаће се у петак 16.08.2019. године у 11,00 часова у сали Скупштине општине Кучево .

Рани јавни увид у Елаборат за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву почео је у уторак 13.августа и траје 15 дана. Сви заинтересовани имају прилике да се са њим упознају  канцеларија број 10, сваког радног дана у канцеларија број 10 Општинске управе (од 8,00 до 14,00 часова), као и  на званичној интернет страници општине Кучево (www.kucevo.rs) и на званичној интернет страници носиоца израде планског документа Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац  (www.direkcijaks.rs)

За време трајања раног јавног увида Елаборат за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву је могуће преузети на линку http://www.kucevo.rs/turizam-i-privreda/planovi-u-izradi.php

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетним фазама израде планског документа (текстуални и графички део), израђен и оверен од стране Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац.

Правна и физичка лица сугестије и примедбе на Елаборат за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања раног јавног увида, на писарници Општинске управе Кучево.

 5,577 total views,  2 views today