Одржана 5. седница Општинског већа

DSC00831
Share on facebook
Facebook 0

Чланови  Општинског већа одржали су своју 5. седницу у овом сазиву са дневним редом на којем је било близу 50 тачака. Међу најинтересантнијим биле су оне којима је Скупштини предложен „ребаланс“ овогодишњег буџета, усвојена нова Одлука о месним заједницамa, прихваћен предлог за ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Кучево за 2018.год, усвајање извештаја о реализацији буџета за 2018.годину и планираном буџету за 2019.годину Црвеног крста, позитивно одлучено у вези  Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Кучево за 2018.годину, прихваћен Извештај о раду за 2018.години и Годишњи план рада за 2019.годину Штаба за ванредне ситуације , донета Одлука о расписивању конкурса за доделу средстава спортским удружењима за 2020.годину, усвојен састав Комисије за спорт и Локални акциони план запошљавања за 2019. год. Сет тачака односио се на спровођењепољопривредне политике у прошлој и усвајање Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево за 2019.годину. Усвојен је и  Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Кучево  о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, посебним организационим јединицама и Општинском правобранилаштву општине Кучево, донете су одлуке и о формирању Канцеларије за дијаспору, Савета за  миграције општине Кучево, усвојен пилот пројекат  о постављању ЛЕД расвете у Великој Бресници и донет закључак о потреби реконструкције појединих ђачких кухиња. Више тачака односило се и на захтеве и молбе појединих грађана .

3,002 total views, 2 views today

Slider
Close Menu