Pozitivan Izveštaj Državne revizorske institucije

DSCF4011
Share on facebook
Facebook 0

Skoro čitave godine na izmaku, Državna revizorska institucija vršila je reviziju Konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Kučevo za 2015. godinu. To praktično znači da je vršila proveru i Opštinske uprave i Javnih preduzeća i svih ostalih budžetskih korisnika.16. decembra 2016. godine Generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, potpisao je Izveštaj čiji  se sižei   nalazi na četvrtoj  i  šestoj stranicii  :

  1. Mišljenje sa rezervom o finansijskim izveštajima

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na konsolidovane finansijske izveštaje imaju pitanja navedena u Osnovu za izražavanje mišljenja sa rezervom konsolidovani  finansijski izveštaji završnog računa budžeta opštine Kučevo pripremljeni su  po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa primenljivim okvirom finansijskog izveštaja u Republici Srbiji.

U navedenoj Osnovi za mišljenje sa rezervom  na kraju odeljka piše : Navedene nepravilnosti ne predstavljaju prožimajući rizik I ne odnose se na ostale finansijske izveštaje, već je specifični rizik koji se odnosi samo na Bilans stanja.

  1. Mišljenje sa rezervom o pravilnosti poslovanja

Po našem mišljenju, osim za pitanja navedena u Osnovi za izražavanje mišljenja sa rezervom za reviziju pravilnosti poslovanja, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u konsolidovanim finansijskim izveštajima završnog računa budžeta opštine Kučevo za 2015. godinu, PO SVIM MATERIJALNO ZNAČAJNIM PITANJIMA, su u skladu sa propisima koji ih uređuju.   

Ovo opštinu Kučevo svrstava u red malobrojnih lokalnih samouprava koje su od nadležne Državne revizorske institucuje dobilo ovakva Mišljenja.  Mišljenje sa rezervom u ovom odeljku odnosi se na uočene nepravilnosti  kod  uspostavljanja efikasnog sistema internih kontrola što je dovelo do izvesnih nepravilnosti kod pripreme  i donošenja budžeta, kod tekućih prihoda, kod sprovođenja popisa imovine i obaveza koje se ogledaju u nepotpunosti i neusklađenosti sa važećim propisima. Najveći deo ovih nepravilnosti odnosio se na pojedine mesne zajednice i do sada je otklonjen. U  najskorijem periodu očekuje se da nadležne službe  otklone I  preostale nepravilnosti koje usled pojedinih zakonskih I podzakonskih propisa iziskuju nešto duži vremenski okvir uklanjanja.

2,609 total views, 1 views today

Slider
Close Menu