Galerija savremenih umetnosti 27.februara – izložba Veljka Valjarevića

3. Portrait of fertility, mixed media - ink on paper, 76 x 56 cm, 2016
Facebook

Izložba slikara Veljka Valjarevića koja će se otvoriti u utorak,27. februara, biće prva od ukupno njih 11  koje će ljubitelji likovne umetnpsti imati prilike da vide tokom 2018. u Galeriji savremenih umetnosti Centra za kulturu.Otvaranje izložbe zakazano je za 19 časova i trajaće sve do 13. februara.

 

 

Есеј о уметности Вељка Ваљаревића

У првом сусрету са Вељковим цртежима и сликама осетићемо да   нас нешто узнемирава. Међутим, тај утисак не може бити трајан и коначан. Простор (платно, папир) је испуњен детаљима који стварају утисак тајанствености,  док контарст светло-тамно окупира нашу пажњу и полако нас увлачи у један нови свет. Ту фигуре егзистирају свака за себе;њихов неодређен, често уплашен поглед резултат је страха пред егзистенцијалном тескобом. Фигуре (понекад су то само главе) које припадају том светузагледане су у нешто не непознато, не неодређено, већ у стварност, у стварност модерног човека. Ипак, занимљиво је да је свет који се манифестује на Вељковим цртежима и сликама свет који је у садејству са природом. Постоји сагласје, спона између човека и природе у свету који се остварује пред нама.Човек као да се враћа природи, проналази у њој азил за несхваћеност и празнину коју са собом носи.Однос светло-тамно прераста у анархију светлог и тамног. Ако је приказан ноћни пејзаж, он није потпуно таман; присуство жуте и зелене боје указују на живот природе а тако и човека. Посматрачје у заблуди уколико Вељков ликовни израз схватио као деградирајући и натуралситички. Наиме, на Вељковим цртежима и сликама приметићемо и оне фигуре које можемо окарактерисати као луцидне. Превучене белом бојом, осветљене оне уносе светлост у простор трагичног. Ако се загледамо мало боље, пред нама ће искрснути фигуре које носе одраз ироније, подсмеха. У простору који оне заузимају можемо запазити два симбола: дрво и процветала грана трешње. Оба симбола уносе дух живота у тај тескобан простор; трешњин цвет као симбол среће, али истовремено и пролазности на коју указује положај, карактер фигура, дрво као симбол снаге, истрајности. Имамо одраз духовног наспрам телесног.

Фигура човека спречава да тај простор постане изразито мрачан. Иако детронизована, често сведена на анимално, људска фигура је жива и проговара, понекад  криком у духу Мунка, али никако на демонски начин, јер она је чврста и присутна. Та фигура усмерава посматрача на релацијучовек у свету-свет у човеку, указујући му тако наапсурдну констатацију: човек је странац у свету, а стран је и самом себи. Свет Вељкових слика и цртежа је живот представљен у негацијама. Карактер фигура (глава) које егзистирају у том свету је јасан: крик, подсмех, узнемиреност или фацијална замрзнутост. Наиме, експресиван израз постаје побуна против таквог света. Главе својим криком проговарају у Камијевом духу: Ја се буним, дакле ми јесмо.

 

 

Veljko Valjarević, rođen 15. 09. 1991. godine u Užicu. Završio srednju ,,Umetničku školu“ u Užicu, smer: Konzervator kulturnih dobara. Diplomirao je na Filološko – umetničkom fakultetu u Kragujevcu, u klasi mr Željka Đurovića, a zatim, na istom fakultetu 2015. godine završio master, pod mentorstvom mr Željka Đurovića i komentorstvom dr Jelene Šalinić Terzić. Trenutno živi i stvara u Beogradu.

Kolektivne izložbe:

 1. „Izložba malog formata”, Jokanovića kuća, Užice.
 2. Izložba „Oni koji dolaze”, Gradska galerija, Užice.
 3. Izložba „Oni koji dolaze”, Gradska galerija, Užice.
 4. Izložba Š.U.N.D. SKC, Beograd.
 5. „Bijenale studentskog crteža” Beograd.
 6. „Iluminacije” Univerzitetska biblioteka, Kragujevac.
 7. Izložba „Oni koji dolaze”, Gradska galerija, Užice.
 8. Mikser House ,,Soba 29 (Room 29)”, Beograd.
 9. Izložba mladih umetnika, EGallery (Executive Group), Beograd.
 10. Izložba studentskog crteža, ,,Mali likovni salon Narodnog muzeja”, Kragujevac.
 11. „Regionalni salon”, Gradska galerija, Užice
 12. Izložba ,,Oni koji dolaze”, Gradska galerija, Užice.
 13. Diplomska izložba, Narodna biblioteka, „Vuk Stefanović Karadžić”, Kragujevac.
 14. ,,Prvo međunarodno bijenale Crteža”, Smederevska Palanka – Nagrada publike.
 15. Izložba studenata FILUM – a ,,Narodni muzej u Kragujevcu”,
 16. Izložba crteža studenata FILUM – a, SKC Novi Beograd
 17. ,,Bijenale studentskog crteža”, Beograd
 18. Master izlozba, Univerzitetska galerija, Kragujevac
 19. „Regionalni salon”,Gradska galerija, Užice
 20. Niški crtež, „B1+”, Niš
 21. Izložba „Amerika”, Galerija Internacionalnog univerziteta, Novi Pazar
 22. Izložba „Amerika”, Galerija Kulturnog centra, Vrbas
 23. Izložba „Amerika”, Muzej grada, Leskovac
 24. Izložba „Amerika”, Dom omladine, Beograd
 25. Bijenale crteža ,,Osten”, Makedonija
 26. Izložba ,,Umetnost na papiru”, projekat Biljane Jotić
 27. Izložba ,,Umetnost na papiru”, Narodni muzej u Užicu
 28. ,,Formulacije na papiru“, Narodna biblioteka, Beograd
 29. ,,Naracije na papiru“, Galerija muzeja, Smederevska Palanka

 

Samostalne izložbe:

 1. Samostalna izložba – „Dve dame i Vitez” SKC Novi Beograd.
 2. Samostalna izložba – „Pasaži” Kulturni centar Ribnica, Kraljevo.
 3. Samostalna izložba, Gradska galerija, Užice
 4. Samostalna izložba – ’’Je suis Paul Delvaux’’; La Chapelle de la Luxure, Kuća kralja Petra, Beograd
 5. Samostalna izložba – Izložba crteža i slika, Kulturni centar Kučevo

 5,052 total views,  2 views today