Локални акциони план за Роме до краја фебруара наредне године

Facebook

 

У циљу подизања квалитета живота становништва на територији општине Кучево, а посебно оних који припадају маргинализованим групама, локална самоуправа н епрестано улаже много  напора. Тако је прошлог месеца успела да  пројектом  „И  лепо и корисно и чисто“ обезбеди финансијска средства  која ће омогућити  да  се радно ангажују баш лица из теже запошљивих категорија – Роми.

 

Настављајући са овим активностима, у Канцеларији за  Лер, је одржан  састанак са тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва владе Републике Србије који је предводила заменица менаџера  госпођа Драгана Јовановић Аријас . Са њима је, о изради Локалног акционог плана за Роме и Ромкиње  општине Кучево разговарала  делегација лопкалне самоуправе коју је предводила  заменица председника општине Кучево госпођа Славица Булутић. Локални акциони план је изузетно битан јер ће се директно  бавити решавањем  проблема ромске популације везане за становање, образовање, запошљавање и самозапошљавање и социјално укључивање. Такав план, по речима учесника састанка, послужиће нарочито приликом конкурисања за средства донатора ( како националних тако и европских)  која су намењена за решавање проблема Ромске популације. Учесници састанка су након договора о сарадњи на изради плана  и року до када треба бити урађен ( фебруар идуће године) обишли већа Ромска насеља на територији општине Кучево, МЗ Волуја засеок Бродица и МЗ Нересница засеок Комша. Тамо  су се, на лицу места и у директним разговорима боље упознали  са конкретним  потребама ромске популације.

 

Loading