Ново рухо за објекат водоизворишта „Млака“

ЈКП "Кучево" је сопственим средствима ( 950.000,00 дин) и ангажовањем својих запослених извршило комплетну санацију и адаптацију објекта Црпне станице на водоизвопришту "Млака". Подсетимо, технолошке карактеристике Црпне станице су од…

Continue ReadingНово рухо за објекат водоизворишта „Млака“